Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Informacja

 

INFORMACJA

       Z dniem 1 lipca 2013 r. zmianie uległy przepisy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania przejęła Gmina Waganiec. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat od właścicieli lub władających nieruchomością oraz środków własnych gminy.

    Na terenie gminy Waganiec wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami  uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Oznacza to, że wszystkich mieszkańców obowiązuje taka sama stawka. Wobec osób segregujących śmieci stawka za odpady ulega obniżeniu o 50%, co przełoży się na niższe rachunki.

       Od dnia 01 stycznia 2015 r. od każdej osoby wytwarzającej odpady właściciel nieruchomości uiści co miesiąc 9,00 zł za zbieranie odpadów w sposób selektywny lub 15,00 zł za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny.

 Decydując się na zbiórkę odpadów w sposób:

1. nieselektywny - posesja zostaje wyposażona w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, który będzie opróżniany 1 raz na 2 tygodnie;

2. selektywny - posesja zostaje wyposażona w:

a)  pojemnik na odpady „mokre" w tym odpady ulegające biodegradacji i zielone (trawa, resztki żywności itp.), który będzie opróżniany 1 raz na 2 tygodnie,

b) pojemnik lub worek na odpady „suche" w tym szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, który będzie opróżniany/zabierany 
1 raz na 6 tygodni.

Ilość pojemników  dostosowana jest do liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

 Odpady takie jak: zużyte opony z pojazdów, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  popiół,  folie i worki po nawozach sztucznych mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stałego oraz mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zbieranego w sposób objazdowy).

 

 Opłatę miesięczną za zagospodarowanie odpadów należy określić 

w dostarczonej deklaracji wg schematu:

 

    Liczba osób                X         stawka opłaty wg zadeklarowanego systemu        =   opłata

zamieszkujących                                               zbiórki odpadów                                miesięczna

 

Przykład wyliczenia dla zbiórki selektywnej:

Przykład wyliczenia dla zbiórki nieselektywnej:

  1 osoba x 9,00 zł =   9,00 zł

  2 osoby x 9,00 zł = 18,00 zł

  3 osoby x 9,00 zł = 27,00 zł

  4 osoby x 9,00 zł = 36,00 zł

  5 osób   x 9,00 zł = 45,00 zł

  6 osób   x 9,00 zł = 54,00 zł

  7 osób   x 9,00 zł = 63,00 zł

  8 osób   x 9,00 zł = 72,00 zł

  9 osób   x 9,00 zł = 81,00 zł

10 osób   x 9,00 zł = 90,00 zł

  1 osoba x 15,00 zł =   15,00 zł

  2 osoby x 15,00 zł =   30,00 zł

  3 osoby x 15,00 zł =   45,00 zł

  4 osoby x 15,00 zł =   60,00 zł

  5 osób   x 15,00 zł =   75,00 zł

  6 osób   x 15,00 zł =   90,00 zł

  7 osób   x 15,00 zł = 105,00 zł

  8 osób   x 15,00 zł = 120,00 zł

  9 osób   x 15,00 zł = 135,00 zł

10 osób   x 15,00 zł = 150,00 zł

Opłata śmieciowa uiszczana jest na podstawie złożonej deklaracji, w terminach do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W przypadku nie uiszczania opłaty deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Prawidłowość obliczenia wysokości opłaty wskazanej w deklaracji podlega weryfikacji. W sytuacji, gdy wskazana w deklaracji liczba osób przebywających na nieruchomości różni się od liczby osób zameldowanych, wówczas należy dołączyć stosowne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające stan faktyczny.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Gmina Waganiec
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 54 283 00 44, email: ug.waganiec@wlo.pl, http://www.waganiec.pl
NIP: 891-12-90-314, Regon: 910002701
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@     |     zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x